Skip to main content

O PCTG ESTARÁ PRESENTE NAS 4 CIRCUNSCRICIÓNS O 5 DE ABRIL

O Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG) estará presente nas eleccións ao Parlamento de Galiza do 5 de abril concorrendo nas 4 circunscricións coas súas candidaturas, co obxectivo de ofrecer unha proposta política independente para a clase obreira, que responda aos intereses e necesidades de quen todo o produce e non recibe a cambio máis que explotación, salarios de miseria, precariedade, emigración e represión.

A presenza de candidaturas comunistas do PCTG, no conxunto de Galiza por primeira vez nunhas eleccións autonómicas, permitirá que a clase obreira e o pobo traballador poidan expresar nas urnas o seu rexeitamento á ofensiva do capital e da gran patronal contra os nosos dereitos e condicións de vida, e dar o seu apoio a un programa que sitúe a clase obreira e os traballadores á ofensiva:
• Pola recuperación dos dereitos arrebatados e a conquista de novos dereitos sociais, económicos, políticos e culturais.
• Polo pleno emprego, pola soberanía industrial, enerxética e agraria.
• Pola ruptura coas estruturas imperialistas e as alianzas monopolistas internacionais, económicas, políticas e militares.
• Por uns servizos públicos para o noso benestar e non para enriquecer as grandes empresas.
• Por unha vivenda digna.
• Pola recuperación da produción, do agro e a industria.
• Para que o noso país non siga a baleirarse e a nosa mocidade non siga a emigrar.
• Pola defensa da nosa lingua e da cultura galega obreira e popular.
• Pola nacionalización dos sectores estratéxicos da economía.
• Por unha economía planificada para satisfacer as necesidades do pobo traballador.
• Polo poder para quen producimos toda a riqueza e aseguramos co noso traballo todos os servizos.

O PCTG defende o programa necesario para a clase obreira, o programa que representa os nosos intereses tanto inmediatos como futuros. Porque xa estamos vendo que rápido as promesas de cambio e de progreso que nos vendían uns e outros se converten en papel mollado, e as ilusións en enganos, precisamos canto antes dotarnos dunha forza política que dea poder e organización á clase obreira.

A campaña electoral que se abrirá o 20 de marzo será unha nova oportunidade para dar a coñecer a nosa proposta política e fortalecer as fileiras do Partido Comunista diante das importantes loitas que se aveciñan.

Galiza para a Clase Obreira!!

***

EL PCTG ESTARÁ PRESENTE EN LAS 4 CIRCUNSCRIPCIONES EL 5 DE ABRIL

El Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG) estará presente en las elecciones al Parlamento de Galicia del 5 de abril concurriendo en las 4 circunscripciones con sus candidaturas, con el objetivo de ofrecer una propuesta política independiente para la clase obrera, que responda a los intereses y necesidades de quienes todo lo producen y no reciben a cambio más que explotación, salarios de miseria, precariedad, emigración y represión.

La presencia de las candidaturas comunistas del PCTG, en el conjunto de Galiza por primera vez en unas elecciones autonómicas, permitirá que la clase obrera y el pueblo trabajador puedan expresar en las urnas su rechazo a la ofensiva del capital y de la gran patronal contra nuestros derechos y condiciones de vida, y dar su apoyo a un programa que sitúe a la clase obrera y a los trabajadores a la ofensiva:
• Por la recuperación de los derechos arrebatados y la conquista de nuevos derechos sociales, económicos, políticos y culturales.
• Por el pleno empleo, por la soberanía industrial, energética y agraria.
• Por la ruptura con las estructuras imperialistas y las alianzas monopolistas internacionales, económicas, políticas y militares.
• Por unos servicios públicos para nuestro bienestar y no para enriquecer a las grandes empresas.
• Por una vivienda digna.
• Por la recuperación de la produción, del agro y de la industria.
• Para que nuestro país no siga vaciándose y que nuestra juventud no siga emigrando.
• Por la defensa de nuestra lengua y de la cultura gallega obrera y popular.
• Por la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.
• Por una economía planificada para satisfacer las necesidades del pueblo trabajador.
• Por el poder para quienes producimos toda la riqueza y aseguramos con nuestro trabajo todos los servicios.

El PCTG defiende el programa necesario para la clase obrera, el programa que representa nuestros intereses tanto inmediatos como futuros. Porque ya estamos viendo lo rápido que las promesas de cambio y de progreso que nos vendían unos y otros se convierten en papel mojado y las ilusiones en engaños, necesitamos dotarnos cuanto antes de una fuerza política que dé poder y organización a la clase obrera.

La campaña electoral que se abrirá el 20 de marzo será una nueva oportunidad para dar a conocer nuestra propuesta política y fortalecer las filas del Partido Comunista ante las importantes luchas que se avecinan.

¡¡Galiza para la Clase Obrera!!

Comité Nacional del PCTG.
Galiza, 4 de marzo 2020.