Skip to main content

La sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística i la normalització del català a l’educació és un atac frontal contra els interessos de la classe obrera perquè té com a principal objectiu dividir-la i fomentar les postures nacionalistes.

El català a les aules com a llengua vehicular no ha estat mai un problema, ans al contrari, ha significat la possibilitat de reforçar una sola identitat obrera a Catalunya gràcies al coneixement, acreditat per les diferents proves de nivell entre l’alumnat, de les dues llengües.

El PCTC com a fidel continuador del fil roig català és hereu de la tradició de lluita en favor de l’escola pública catalana, de situar la lluita de classes en el debat central de la política per defensar els interessos comuns de tots i totes les obreres, vinguin d’on vinguin i parlin la llengua que parlin. En aquest sentit, sempre ens hem oposat i oposarem a les polítiques educatives del nacionalisme català en pro de subvencionar les escoles privades i segregar la classe obrera en funció dels seus ingressos i barris on habita.

Convergència i Unió en el seu moment ja va intentar boicotejar el naixement de l’escola pública catalana i la normalització del català, apostant per un model d’educació concertat que pretenia condemnar als fills de la classe treballadora castellanoparlants i catalanoparlants a estudiar en escoles diferents, programa que ha estat reciclat per sectors del nacionalisme espanyol que reclamen diferent presència del castellà a les escoles públiques en funció del barri on visquis.

ERC, un partit socioliberal que busca el manteniment del capitalisme i les seves desigualtats, no podrà mai defensar el català, precisament perquè les seves postures nacionalistes agiten els xovinismes, perquè les seves polítiques liberals segreguen la població i perquè la seva intolerable política educativa fomenta la destrucció de l’escola pública i beneficia la privada, factors tots elles que abonen el camp per la segregació lingüística.

Des del PCTC fem una crida al conjunt de la classe obrera a no deixar-se contaminar per les postures nacionalistes catalanes ni espanyoles. El català és un ric patrimoni de la nostra classe. El model d’immersió lingüística, construït en base a l’esforç i la lluita dels treballadors i les treballadores de l’ensenyament amb un fort paper del PSUC històric durant la Transició, ha demostrat el seu potencial per garantir el coneixement de les dues llengües entre tots els fills i les filles de la classe obrera i per evitar la seva segregació escolar. Cal defensar-la.

5 de desembre del 2021

Comitè Nacional del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya

***

En defensa del catalán en la escuela y contra la segregación escolar: ¡que ninguna discriminación nos divida!

La sentencia del Tribunal Supremo contra la inmersión lingüística y la normalización del catalán en la educación es un ataque frontal contra los intereses de la clase obrera porque tiene como principal objetivo dividirla y fomentar las posturas nacionalistas.

El catalán en las aulas como lengua vehicular no ha sido nunca un problema, todo lo contrario, ha significado la posibilidad de reforzar una sola identidad obrera en Cataluña gracias al conocimiento, acreditado por las diferentes pruebas de nivel entre el alumnado, de las dos lenguas.

El PCTC como fiel continuador del hilo rojo catalán es heredero de la tradición de lucha a favor de la escuela pública catalana, de situar la lucha de clases en el debate central de la política para defender los intereses comunes de todos y todas las obreras, vengan de donde vengan y hablen la lengua que hablen. En este sentido, siempre nos hemos opuesto y opondremos a las políticas educativas del nacionalismo catalán en pro de subvencionar las escuelas privadas y segregar la clase obrera en función de sus ingresos y barrios donde habita.

Convergència i Unió en su momento ya intentó boicotear el nacimiento de la escuela pública catalana y la normalización del catalán, apostando por un modelo de educación concertado que pretendía condenar a los hijos de la clase trabajadora castellanohablantes y catalanohablantes a estudiar en escuelas diferentes, programa que ha sido reciclado por sectores del nacionalismo español que reclaman diferente presencia del castellano en las escuelas públicas en función del barrio donde vivas.

ERC, un partido socioliberal que busca el mantenimiento del capitalismo y sus desigualdades, no podrá nunca defender el catalán, precisamente porque sus posturas nacionalistas agitan los chovinismos, porque sus políticas liberales segregan la población y porque su intolerable política educativa fomenta la destrucción de la escuela pública y beneficia la privada, factores todos ellas que abonan el campo por la segregación lingüística.

Desde el PCTC hacemos un llamamiento al conjunto de la clase obrera a no dejarse contaminar por las posturas nacionalistas catalanas ni españolas. El catalán es un rico patrimonio de nuestra clase. El modelo de inmersión lingüística, construido en base al esfuerzo y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza con un fuerte papel del PSUC histórico durante la Transición, ha demostrado su potencial para garantizar el conocimiento de las dos lenguas entre todos los hijos y las hijas de la clase obrera y para evitar su segregación escolar. Hay que defenderla.

5 de diciembre del 2021

Comité Nacional del Partido Comunista de los Trabajadores de Cataluña