Skip to main content

El Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya fa una crida a solidaritzar-se amb la plantilla del autobusos de TMB, que actualment son en un context de vagues i mobilitzacions per la millora de les seves condicions laborals i del servei que presten.

La lluita en el sector del bus metropolità és una lluita contra la pèrdua del poder adquisitiu i l’empobriment. Una lluita que se suma al no reconeixement per TMB del deute de 25 milions d’euros amb la plantilla arran del càlcul d’actualització en la nòmina. La plantilla ha assenyalat encertadament com a culpables a la direcció de TMB i l’ajuntament de Barcelona liderat pels Comuns i el PSC.

Des del PCTC recolzem la lluita per part de la plantilla i les noves mobilitzacions que es convocaran a partir del 17 d’octubre, així com també fem una crida al conjunt de la classe obrera a solidaritzar-se amb aquesta lluita, però també a sindicalitzar-se, organitzar-se i lluitar contra la baixada del poder adquisitiu.

La lluita de dels traballadors de TMB és una més del conjunt de la classe obrera contra l’empitjorament de les condicions de vida. La seva lluita és la nostra lluita.

Visca la lluita de la plantilla de TMB!

Visca la lluita de la classe obrera!

CAST

El Partido Comunista de los Trabajadores de Cataluña hace un llamamiento a solidarizarse con la plantilla de autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), que se encuentra actualmente en un contexto de huelgas y movilizaciones para la mejora de las condiciones laborales y del servicio que prestan.

La lucha en el sector del bus metropolitano es una lucha contra la pérdida del poder adquisitivo y el empobrecimiento. Una lucha que se suma al no reconocimiento por parte de TMB de una deuda de 25 millones de euros con la plantilla, a raíz del cálculo de actualización en la nómina. La plantilla ha señalado acertadamente como culpables a la dirección de la TMB y el ayuntamiento de Barcelona, liderado por los Comuns y el PSC.

Desde el PCTC apoyamos la lucha por parte de la plantilla y las nuevas movilizaciones que se convocarán a partir del 17 de octubre, así como también hacemos un llamamiento al conjunto de la clase obrera a solidarizarse con esta lucha y también a sindicalizarse, organizarse y luchar contra la bajada del poder adquisitivo.

La lucha de los trabajadores de TMB es una más del conjunto de la clase obrera contra el empeoramiento de las condiciones de vida. Su lucha es nuestra lucha.

¡Viva la lucha de la plantilla de TMB!

¡Viva la lucha de la clase obrera!