Catalunya

La lluita a Montajes Rus. La mineria catalana contra l’ofensiva de la patronal

By 29 agosto 2020 No Comments

Durant els darrers mesos s’ha produït una important lluita obrera a les mines del Bages. Els miners han anat a la vaga contra els patrons de l’empresa per defensar el dret a un sou i una feina dignes. Montajes Rus, empresa subcontractada per ICL Iberpotash, i aquesta darrera, òbviament per ser la màxima propietària, han sagnat literalment els miners per extreure’n d’ells el màxim benefici, l’únic objectiu que guia el capitalista.

Al mes de juny, dos miners, en Pau Camp i l’Ángel Mielgo, van perdre la vida en dos accidents laborals pràcticament calcats, fet que evidencia com l’empresa estalvia despeses en seguretat. En aquesta empresa, però, la sinistralitat no és una novetat: al 2015 un altre company va morir producte de la lògica patronal. D’altra banda, ICL Iberpotash fa una dècada que amenaça amb el tancament de la mina per no aportar-li els resultats esperats, però durant aquest temps, i sota aquesta amenaça, l’empresa ha augmentat la producció, la subcontractació i la precarietat laboral, tant en salaris com en condicions de seguretat.

Davant les pèssimes condicions de seguretat, les dues víctimes produïdes per l’empresa i l’amenaça de tancament, els miners del subcontracte Montajes Rus es van organitzar per anar a la vaga, per lluitar per unes millors condicions laborals.
Malauradament però, el resultat d’aquest conflicte no ha estat el millor, ni pels miners del subcontracte ni pel conjunt de la nostra classe social. Si bé és cert que a la comarca es van produir mostres de solidaritat que feia anys que no es veien, aquesta encara no és suficient, i els miners, amb poques dinàmiques de lluita recents, no s’han vist amb prou força per continuar el conflicte i han acabat acceptant 23 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats i ser inclosos en una borsa de treballadors per a la contractació preferent en cas que l’empresa necessiti recuperar-ne. Aquesta darrera part de l’acord, la borsa de treball, es pot interpretar en part com una petita victòria parcial, però també respon a una dinàmica cada vegada més habitual entre els capitalistes, que consisteix a enviar els obrers a casa en períodes de baixa productivitat per tal d’estalviar-se tots els costos salarials i que sigui l’Estat, amb els diners públics, qui es faci càrrec de mantenir la classe treballadora amb les prestacions d’atur, cada vegada més minses.

La lluita a la mina de Balsareny i el seu desenllaç constitueixen una nova lliçó pel conjunt de la classe treballadora de cara a seguir construint una lluita ofensiva i organitzada. Cal aprendre dels encerts, cal aprendre dels errors i cal seguir lluitant.

Visca la lluita minera al Bages!
Visca la classe obrera!

29 d’agost del 2020
Comitè Nacional del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC)

LA LUCHA EN MONTAJES RUS.
LA MINERÍA CATALANA CONTRA LA OFENSIVA DE LA PATRONAL.

Durante los últimos meses se ha producido una importante lucha obrera en las minas del Bages. Los mineros han ido a la huelga contra los patrones de la empresa para defender el derecho a un sueldo y un trabajo dignos. Montajes Rus, empresa subcontratada por ICL Iberpotash, y esta última, obviamente para ser la máxima propietaria, han sangrado literalmente los mineros para extraer de ellos el máximo beneficio, el único objetivo que guía al capitalista.

En el mes de junio, dos mineros, Pau Camp y Ángel Mielgo, perdieron la vida en dos accidentes laborales prácticamente calcados, hecho que evidencia como la empresa ahorra gastos en seguridad. Pero en esta empresa la siniestralidad no es una novedad: en 2015 otro compañero murió producto de la lógica patronal. Por otro lado, ICL Iberpotash hace una década que amenaza con el cierre de la mina por no aportarle los resultados esperados, pero durante este tiempo, y bajo esta amenaza, la empresa ha aumentado la producción, la subcontratación y la precariedad laboral, tanto en salarios como en condiciones de seguridad.

Ante las pésimas condiciones de seguridad, las dos víctimas producidas por la empresa y la amenaza de cierre, los mineros de la subcontrata Montajes Rus se organizaron para ir a la huelga para luchar por unas mejores condiciones laborales. Pero desgraciadamente el resultado de este conflicto no ha sido el mejor, ni para los mineros de la subcontrata ni para el conjunto de nuestra clase social. Si bien es cierto que en la comarca se produjeron muestras de solidaridad que hacía años que no se veían, esta todavía no es suficiente y los mineros, con pocas dinámicas de lucha recientes, no se han visto con bastante fuerza para continuar el conflicto, por lo que han acabado aceptando 23 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades y ser incluidos en una bolsa de trabajadores para la contratación preferente en caso de que la empresa necesite recuperar puestos de trabajo. Esta última parte del acuerdo, la bolsa de trabajo, se puede interpretar en parte como una pequeña victoria parcial, pero también responde a una dinámica cada vez más habitual entre los capitalistas, que consiste a enviar los obreros a casa en periodos de baja productividad para ahorrarse todos los costes salariales y que sea el Estado, con el dinero público, quien se haga cargo de mantener a la clase trabajadora con las prestaciones de paro, cada vez más exiguas.

La lucha en la mina de Balsareny y su desenlace constituyen una nueva lección para el conjunto de la clase trabajadora de cara a seguir construyendo una lucha ofensiva y organizada. Hay que aprender de los aciertos, hay que aprender de los errores y hay que seguir luchando.

¡Viva la lucha minera en el Bages!
¡Viva la clase obrera!

29 de agosto del 2020
Comité Nacional del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC)