Catalunya

NISSAN consuma el xantatge. La socialdemocràcia és incapaç de torçar-li el braç al capital

By 28 mayo 2020 No Comments

Avui NISSAN ha anunciat que abandona les fàbriques de Barcelona deixant gairebé 3.000 treballadors directes i uns 25.000 indirectes en l’atur. És un duríssim cop per a la nostra indústria, especialment l’automobilística, la més potent de l’àrea metropolitana de Barcelona. El PCTC torna a situar que aquest sistema capitalista només porta misèria per al treballador, i continuarà secundant activament la justa vaga dels obrers de la NISSAN.

Any rere any les companyies automobilístiques vénen exercint un xantatge. O creixen els seus beneficis sobre la base de rebaixar les condicions laborals o augmentar les subvencions públiques, o marxen a un altre país. Definitivament, malgrat la precarització ja existent a les fàbriques o els milions d’euros que la socialdemocràcia els ha tornat a oferir per a cedir en el seu xantatge, NISSAN ha considerat que no és suficient. La lliçó és clara:  l’avarícia de la patronal és infinita, i sempre hi haurà un racó del món on produir sigui més econòmic i amb més incentius fiscals. Cedir a poc a poc amb els xantatges empresarials sota la lògica del mal menor només ens porta a la ruïna.

Les diferents institucions públiques s’han implicat per a tractar de salvar la històrica factoria. La força conjunta de l’Ajuntament, Generalitat i Ministeri ha estat incapaç de doblegar el pols a la multinacional. En el sistema capitalista el poder resideix en els diners, i la socialdemocràcia l’única cosa per al que serveix és per a mitigar lleugerament els estralls del mercat. Ens plantejaran que la solució passa per buscar un nou soci inversor que compri la fàbrica, però és que potser aquest nou soci no es regirà per les lleis del mercat? És que no exercirà els mateixos xantatges des del primer dia que arribi? Avui l’única sortida honorable passa per la proposta que vam fer els comunistes des del principi: que els directius marxin, però la fàbrica es quedi nacionalitzada sota control dels treballadors. Ni a això s’atreviran els socialdemòcrates perquè, al cap i a la fi, són incapaços d’enfrontar-se a les lleis de la UE i l’Estat que garanteixen els interessos dels capitalistes; els seus límits són la gestió del sistema, on sempre guanyen els mateixos. NISSAN ens demostra, una vegada més, que dins del capitalisme no hi ha sortida per a la classetreballadora.

El PCTC crida a tota la plantilla de NISSAN i a tota la classe obrera de Barcelona a redoblar la pressió a les institucions, mantenint la vaga indefinida i la caixa de resistència i amb una única exigència: Nacionalització i control obrer.

#FuturoParaNissanYA

#CajaDeResistenciaNissan

#NissanSolucionNacionalizacion

Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya

 

NISSAN consuma el chantaje. La socialdemocracia es incapaz de torcerle el brazo al capital

 

A día de hoy NISSAN ha anunciado que abandona las fábricas de Barcelona dejando casi 3.000 trabajadores directos y unos 25.000 indirectos en el paro. Es un durísimo golpe para nuestra industria, especialmente la automovilística, la más potente del área metropolitana de Barcelona. El PCTC vuelve a situar que este sistema capitalista sólo trae miseria para el trabajador, y seguirá apoyando activamente la justa huelga de los obreros de la NISSAN.

Año tras año las compañías automovilísticas vienen ejerciendo un chantaje. O crecen sus beneficios en base a rebajar las condiciones laborales o aumentar las subvenciones públicas, o se marchan a otro país. Definitivamente, a pesar de la precarización ya existente en las fábricas o los millones de euros que la socialdemocracia les ha vuelto a ofrecer para ceder en su chantaje, NISSAN  ha considerado que no es suficiente. La lección es clara: la avaricia de la patronal es infinita, y siempre habrá un rincón del mundo donde producir sea más barato y con más incentivos fiscales. Ceder poco a poco con los chantajes empresariales bajo la lógica del mal menor sólo nos lleva a la ruina.

Las distintas instituciones públicas se han implicado para tratar de salvar la histórica factoría. La fuerza conjunta del Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio ha sido incapaz de doblegar el pulso a la multinacional. En el sistema capitalista el poder reside en el dinero, y la socialdemocracia lo único para lo que sirve es para mitigar ligeramente los estragos del mercado. Nos van a plantear que la solución pasa por buscar un nuevo socio inversor que compre la fábrica, ¿pero acaso este nuevo socio no se va a regir por las leyes del mercado? ¿Acaso no ejercerá los mismos chantajes desde el primer día que llegue? Hoy la única salida honorable pasa por la propuesta que hicimos los comunistas desde el principio: que los directivos se vayan, pero la fábrica se quede nacionalizada bajo control de los trabajadores. Ni a esto se van a atrever los socialdemócratas porque, al fin y al cabo, son incapaces de enfrentarse a las leyes de la UE y el Estado que garantizan los intereses de los capitalistas; sus límites son la gestión del sistema, donde siempre ganan los mismos. NISSAN nos demuestra, una vez más, que dentro del capitalismo no hay salida para la clase trabajadora.

El PCTC llama a toda la plantilla de NISSAN y a toda la clase obrera de Barcelona a redoblar la presión a las instituciones, manteniendo la huelga indefinida y la caja de resistencia y con una única exigencia: Nacionalización y control obrero.

#FuturoParaNissanYA

#CajaDeResistenciaNissan

#NissanSolucionNacionalizacion

Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya