Skip to main content

Inseguretat i resignació. Eixa es la realitat que impera en l’ensenyament públic valencià d’aquest curs. Inseguretat per als fills de la classe obrera que veuen i comentem com es questió de dies que tanquen una aula per contagi. Inseguretat perque veuen que les ràtios d’alumnes per aula són altes i els centres no estan preparats per a fer front a la pandèmia. Inseguretat per als treballadors de l’ensenyament que fins a fa pocs dies no sabien en que condicions anaven a treballar i ho fan amb incertessa i por.

Resignació dels pares i mares quan porten als seus fills a l’escola i veuen la mancança de informació, professors, mitjans, infraestructures… Resignació quan veuen que en l’ensenyament concertat estan en millor condicions que en l’ensenyament públic. Resignació dels treballadors de l’ensenyament quan arriben als centres i veuen com a gestionant l’administració aquesta crisi.

L’augment de la inversió per a contractar més professorat i mitjans ha sigut pràcticament inexistent. Per eixemple, en FP han reduit les hores lectives de l’alumnat a la meitat per a poder cumplir les ràtios d’alumnat per aula amb el mateix professorat. És a dir, el dret a l’ensenyament ha quedat reduit a la meitat.

Un suposat goven d’esquerres en el País Valencià és incapaç de garantir la seguretat de treballadors i fills de la classe obrera. És mentida que hi hajen centres escolars segurs, no n’hi ha cap. El govern central, també autodenominat d’esquerres, tampoc garanteix que els pares i mares puguen gaudir de drets i seguretat al portar als seus fills a l’escola. Ni tan sols garanteixen una baixa laboral per als pares en cas de que els seus fills tinguen que estar en aïllament.

Estan generant les condicions per a que siga la classe obrera i el poble els que paguen de nou aquesta nova crisi amb la seua salut i drets. La solució no és altra que la unitat i la lluita. La unitat de tota la classe obrera per a impulsar mobilitzacions en defensa dels drets més bàsics i la lluita per no retrocedir. Com a organització som conscients de les nostres limitacions i en som autocrítics, però també sabem que amb el Partit Comunista ha sigut quan més hem avançat com a classe i com a poble. És l’hora de lluitar pel futur de l’ensenyament públic.

 PCTE País Valencià.

 

El PCTE frente al inicio del curso escolar en el País Valenciano

Inseguridad y resignación. Esa es la realidad que impera en la enseñanza pública valenciana este inicio de curso. Inseguridad para los hijos de la clase obrera que ven y comentan cómo es cuestión de días que cierren un aula por contagio. Inseguridad porque ven que las ratios de alumnos por aula son altas y los centros no están preparados para hacer frente a la pandemia. Inseguridad para los trabajadores de la enseñanza que hasta hace pocos días no sabían en qué condiciones iban a trabajar y lo hacen con incerteza y miedo.

Resignación de los padres y madres cuando llevan a sus hijos a la escuela y ven la falta de información, profesorado, medios, infraestructuras… Resignación cuando ven que en la enseñanza concertada están en mejores condiciones que en la enseñanza pública. Resignación de los trabajadores de la enseñanza cuando llegan a los centros y ven cómo está gestionando la administración esta crisis.

El aumento de la inversión para contratar más profesorado y medios ha sido prácticamente inexistente. Por ejemplo, en FP se han reducido las horas lectivas del alumnado a la mitad para poder cumplir con las ratios de alumnado por aula con el mismo profesorado. Es decir, el derecho a la enseñanza ha quedado reducido a la mitad.

Un supuesto gobierno de izquierdas en el País Valenciano es incapaz de garantizar la seguridad de trabajadores e hijos de la clase obrera. Es mentira que hayan centros escolares seguros, no hay ninguno. El gobierno central, también autodenominado de izquierdas, tampoco garantiza que los padres y madres puedan disfrutar de derechos y seguridad al llevar a sus hijos a la escuela. Ni tan siquiera se garantiza una baja laboral para los padres en caso de que sus hijos tengan que estar en aislamiento.

Están generando las condiciones para que sea la clase obrera y el pueblos los que paguen de nuevo esta nueva crisis con su salud y derechos. No hay otra solución más que la unidad y la lucha. La unidad de toda la clase obrera para impulsar movilizaciones en defensa de los derechos más básicos y la lucha para no retroceder. Como organización somos conscientes de nuestras limitaciones y somos autocríticos, pero también sabemos que con el Partido Comunista ha sido cuando más hemos avanzado como clase y como pueblo. Es el momento de luchar por el futuro de la enseñanza pública.

PCTE País Valencià.